Tuyển dụng

Tuyển dụng

Do mở rộng thị trường cũng như mở rộng nhà máy sản xuất, công ty Hải âu cần tuyển dụng những vị trí sau: I.NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG:...
Call Now Button Website Security Test